Uchwała Nr VII/54/2011 Rafy Gminy Malanów z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Malanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"