Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok