Stypendia szkolne socjalne w okresie styczeń- czerwiec 2019 r.

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie  zawiadamia rodziców, którzy w ubiegłym roku we wrześniu złożyli w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie  wniosek  o  przyznanie stypendium  szkolnego  socjalnego  o konieczności weryfikacji sytuacji materialnej rodziny uprawnionej do otrzymania stypendium  za okres od I-VI 2019 roku.

W związku z tym prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Malanowie pok. nr 10  w  terminie od  10.04 – 10.05.2019 r., przedstawienie i poświadczenie aktualnej sytuacji materialnej rodziny.

Rodziny, które nie nabyły prawa do stypendium w okresie naboru wniosków (tj. wrzesień 2018 r.), a obecna sytuacja materialna uprawnia do przyznania stypendium mogą złożyć wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód  w rodzinie  z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528 zł.

Informacje w sprawie  stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 63 289 20 27 lub 63 288 30 83 wew. 32.

 

                               Dyrektor GOPS

                                    - Alicja Maciejewska-