Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok