Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2018 rok.