Sprawozdanie z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspieraniu Rodziny dla Gminy Malanów w 2017 roku.