Sprawozdanie z działalności GOPS w Malanowie za 2017 rok