Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia od GminyTurek do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi