Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032