Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok