Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawieprzekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotwasicach