Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zwolneń budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis