Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2019 roku