Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości