Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)"