Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów w jednostkach pomocniczych gminy - Sołectwach Gminy Malanów