Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej