Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso