Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2019 rok