Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/303/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok