Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032