Uchwała Nr  V/38/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok