Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Maanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych