Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Malanów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych