Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis