Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu