Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotwasicach