Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok