Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów, w miejscowości Malanów w granicach ulic: Nowej i Północnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść do pobrania poniżej: