Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dystrybucyjnego gazociągu

Treść do pobrania poniżej: