Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026