Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na 2019 rok – Gmina Malanów

 

L.p

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia  postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługa

Przetarg nieograniczony

750 000,00

I kwartał

2.

Kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00

Usługa

Przetarg nieograniczony

180 000,00

Marzec 2019

3.

Świadczenie  usług w zakresie  dowozu i odwozu  uczniów do szkół  i przedszkoli  na terenie Gminy Malanów w okresie IX.2019-VI.2020  w formie zakupu biletów miesięcznych

Usługa

Przetarg nieograniczony

277 777,78

II kwartał