Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/96 z dnia 30.12.1996 r. w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"