Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Malanó z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników