Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Gminne Przedszkole w Malanowie