Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Malanów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 pod nazwą "Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Dziadowicach - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Malanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego