Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie jest pani Monika Pakuła
(e-mail: iod@malanow.pl ,tel. 63 2883083)