Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Malanów