Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Malanów