Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Miłaczew w Gminie Malanów