Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dziadowice w Gminie Malanów