Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do "Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski"