Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Malanów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miast, Czysta Gmina"