Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów na lata 2019-2021