Uchwała Nr IV/25/2019 rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok