Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok