Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Malanów "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023