Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub żywności