Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki