Zarządzenie Nr 7/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania opłat za energię cieplną zużytą na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Tureckiej 6 w Malanowie.